• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Soundtrack życia: Jak muzyka towarzyszy nam w kluczowych momentach.

Specyficzną formą umowy o pracę jest praca na akord. Jest to praca, w jakiej wynagrodzenie otrzymujemy od ilości wykonanej pracy, a nie stawkę dzienną bądź godzinową. Wynagrodzenie wypłacane w taki sposób uważane jest za sprawiedliwsze, albowiem nie ma dyspozycji oszukiwania chlebodawcy, wykonaliśmy zadanie oraz za przedstawioną ilość dostajemy pieniążki. Jest to niezwykle pomyślne również dla pracownika, jak oraz dla pracodawcy. Pracownik wie, na ile zapracował, natomiast pracodawca nie musi cały czas kontrolować pracobiorców, albowiem wiedząc, że sami uzależniają wysokość swojego wynagrodzenia, są pilniejsi – oto przyład na witrynie internetowej ANCHOR. Niezwykle ważne przy pracy na akord jest określenie ostatecznego wyglądu oraz jakości wykonywanej działalności, bo niejednokrotnie praca wykonywana na ilość nie jest nadmiernie wysoka jakościowo. Jeśli nie będzie określonych norm, co do jakości są w stanie pojawiać się niedomówienia. Taki system pracy wybitnie często wykorzystywany jet na gospodarstwach rolnych, ale też wybitnie solidnym jej przykładem jest wszelkiego rodzaju praca chałupnicza.

1. Kontynuuj

2. Tutaj

3. Instrukcje

4. Szczegóły

5. Sprawdź tutaj

Categories: Hobby

Comments are closed.